Diploma in Full Stack Software Development

Testa dig själv

För att bli antagen till utbildningen Diploma in Full Stack Software Development behöver du genomföra ett antagningsprov, 5 Step Coding Challenge, som är utformad för att verifiera att du har rätt förutsättningar att klara kursen. Testet är en bra försäkran både för dig och för skolan som kommer att handleda dig genom utbildningen. Som deltagare får du i testet lära dig grunderna i webbdesign, kodspråken HTML, CSS och Javascript och skapa en egen webbplats.

Antagningstestet och utbildningen ges i samarbete med Code Institute, en internationell aktör specialiserad på att intensivutbilda utvecklare.

5 Step Coding Challenge

Ta reda på om utvecklare är för dig

Provet innehåller ett antal övningsuppgifter, som tar ca 1-2 dagar att genomföra - och ger dig också en fingervisning om hur utbildningen är upplagd. Till din hjälp har du handledningsvideor, detaljerade instruktioner och stöd från en coach. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av programmering för att klara provet. När du genomfört alla utmaningar, får du ett intyg som som antagningsbevis till utbildningen.

"The programme was simple to go through and understand even though I have never done coding before!"

MUTIAT


Nästa steg

Anmäl dig till utbildningen

Efter att klarat 5 Step Coding Challenge är nästa steg för dig att utbilda dig till utvecklare. Diploma in Full Stack Software Development genomförs online under 20 veckor alternativt 40 veckor. Utbildningen ger dig en bred utvecklarkompetens med kunskap inom både backend och frontend samt 30 högskolepoäng. Dygnet runt-supporten från handledare och stödet från andra studenter hjälper dig att lyckas med studierna. Nätverket med företagspartner ger dig möjligheter till jobb efter utbildningen.

Kursavgift: 74.500-85.200 kr
Avgiften varierar beroende på avbetalningsform. Här kan du läsa mer om uppläggen.

Utbildningen är godkänd för studiestöd från CSN. Vi kan också erbjuda räntefria avbetalningsplaner.

Anmäl dig till testet