Datakörkortet 2.0
Certifiera digital kompetens

Kontakta oss

Datakörkortet 2.0
Certifiera digital kompetens

Kontakta oss

Datakörkortet 2.0

Datakörkortet

Bevis på digital förmåga

Datakörkortet har funnits sedan 1996 och är ett etablerat bevis på digital kompetens och förmåga. Initiativet startade i Sverige och Finland och idag finns Datakörkortet i över 100 länder runt om i världen. Cirka 20 miljoner individer har genomfört certifieringstester. Datakörkortet, även kallat ICDL, förvaltas och vidareutvecklas av ICDL Foundation i Irland, med dataföreningarna i Europa som delägare.

Nu lanserar vi Datakörkortet 2.0

Dataföreningen och Digitala lyftet lanserar nu Datakörkortet 2.0. Idag finns diagnostik- och testmoduler för medarbetare, IT-professionella, verksamhetsledare och studenter. I Sverige erbjuder vi i nuläget testerna för medarbetare. Modulernas struktur och innehåll matchar EU-standarden DigComp 2.2.

 

Varför ett datakörkort?

Vi har haft 50 år av investeringar i digital teknik och digitaliseringar, samtidigt som vi haft 50 år av i stort sett uteblivna investeringar i medarbetares digitala förmåga. Det har lett till bristande självförtroenden, rädslor för förändringar och uteblivna effektmål i satsningar på digitalisering. Medarbetare kan ha svårt att förstå konsekvenser av interaktioner med automatiserade flöden, att improvisera när problem uppstår eller bedöma säkerhetsrisker.

Ofta leder skillnader i mognad inom en organisation till friktion och ökade kostnader. Problemen kan övervinnas genom att satsa på humankapitalet.

Lyft medarbetarnas digitala förmågor

Strategisk kompetensförsörjning

Digitala lyftet kan hjälpa dig att kartlägga, analysera, upphandla insatser och mäta resultaten. Det som mäts blir gjort.
Det kommer under 2022 också att bli möjligt för individer att ta Datakörkortet på eget initiativ, för att öka anställningsbarhet och öppna nya karriärvägar. Vi kommer att annonsera när vi öppnar för det.
Vill du komma igång? Kontakta Christer Berg på 070 - 738 00 48 eller via formuläret nedan.