Events
Inspiration, kunskap och verktyg

23 maj 2023 · Vi deltar på Jobbfestivalen

Jeanette Thorell, Christer Berg och Tomas Lindroth medverkar i Studio Almedalen och diskuterar hur digital mognad och förmåga förändrar motivationen att driva digitala innovationer i offentlig sektor.

3-4 maj 2023 · Träffa oss på Stockholm Tech Show

Jeanette Thorell, Christer Berg och Tomas Lindroth medverkar i Studio Almedalen och diskuterar hur digital mognad och förmåga förändrar motivationen att driva digitala innovationer i offentlig sektor.

4 juli 2022 · Digitala lyftet i Almedalen

Jeanette Thorell, Christer Berg och Tomas Lindroth medverkar i Studio Almedalen och diskuterar hur digital mognad och förmåga förändrar motivationen att driva digitala innovationer i offentlig sektor.

2 – 4 maj 2022 · Digitala lyftet på Kvalitetsmässan

Jeanette Thorell och Christer Berg presenterar varför digital förmåga är så viktigt och vad vi kan göra för att öka den. Med 50 år av investeringar i digital teknik och digitaliseringar, samtidigt som vi haft 50 år av i stort sett uteblivna investeringar i medarbetarnas digitala förmåga är det dags att agera.