Events
Inspiration, kunskap och verktyg

2 – 4 maj · Lyft medarbetarnas digitala förmågor

Jeanette Thorell och Christer Berg presenterar varför digital förmåga är så viktigt och vad vi kan göra för att öka den. Med 50 år av investeringar i digital teknik och digitaliseringar, samtidigt som vi haft 50 år av i stort sett uteblivna investeringar i medarbetarnas digitala förmåga är det dags att agera.