Kursprogram
 

Kontakta oss

Våra kurser

Mer än hälften av all personal kommer att behöva kompetensutveckling eller omskolning redan 2022, enligt World Economic Forum. Det innebär att både företag och individer kontinuerligt behöver uppdatera och utveckla nya kompetenser, för att kunna anpassa sig till en föränderlig arbetsmarknad.

Digitala lyftet erbjuder kurser och program på grundnivå och avancerad nivå inom IT. För att kunna erbjuda rätt utbildning som leder fram till att du får den yrkeskompetens som efterfrågas, samarbetar vi med en rad branschledande utbildningsaktörer.

Våra kurser under Upskill innebär att du uppdaterar och förbättrar den kunskap och erfarenhet som du redan har, medan kurser under Reskill innebär att du lär om och skaffar helt nya kunskaper.