Moduler
Bli effektivare med digitala verktyg

Kontakta oss

Moduler
Bli effektivare med digitala verktyg

Kontakta oss

Datakörkortet ICDL

Rubrik

Stegen till ett Datakörkort

Att certifiera dina digitala färdigheter med Datakörkortet ICDL är enkelt:

 1. Testa dina färdigheter med ett diagnostiskt prov
 2. Bygg dina kunskaper genom att gå en kurs eller genom att lära i din takt
 3. Certifiera din digitala kompetens och få Datakörkortet

Diagnostiskt test.

Utbildning

För att få Datakörkortet ICDL krävs det att du har godkända testresultat inom nio olika områden, nio moduler.
När du har fått det anses du ha mycket god kunskap om hur du använder en persondator och de vanligaste programmen på ett effektivt sätt.

Modul 1 – Applikationer, grund

Effektiv användning av applikationer på arbetsplatsen

 • Officeapplikationer
 • Ordbehandling
 • Kalkylark
 • Presentation

En detaljerad kursplan för applikationsmodulen som anger de specifika färdigheter och kunskaper som du kommer att lära dig och som du kommer att bli certifierad mot, kan laddas ner här.

Det här testas du på

Du ska kunna arbeta med text i ett dokument, infoga och redigera objekt och tabeller samt förbereda och skriva ut. Du ska också kunna arbeta med siffror och text i ett kalkylblad, formatera kalkylbladsdata, använda formler och
diagram samt förbereda och skriva ut.

Du ska kunna skapa en presentation, infoga och formatera text i bilder, infoga och redigera objekt och effekter, slutföra och leverera inklusive ett bildspel.

Modul 2 – Datorer och online, grund

Hantera en dator och använda internet

 • Datorer och enheter
 • Hantera filer och applikationer
 • Nätverk
 • Information online
 • Kommunikation online
 • Säkerhet

En detaljerad kursplan för dator- och onlinemodulen som anger de specifika färdigheter och kunskaper som du kommer att lära dig och som du kommer att bli certifierad mot, kan laddas ner här.

Det här testas du på

Du ska i stora drag känna till hur en dator är uppbyggd samt förstå några av begreppen inom IT, t ex datalagring och minne och hur datorer och informationsnätverk används i samhället. Du ska också vara medveten om vilken roll IT-system spelar i vardagssituationer och hur de kan påverka hälsan. I testet kontrolleras också att du känner till vissa säkerhets- och rättsfrågor som har att göra med datorer.

Du ska känna till funktioner för ett effektivt användande av datorn. Du ska kunna hantera och organisera filer och mappar, kopiera, flytta och radera filer och mappar, arbeta med ikoner och fönster, använda sökverktyg, redigeringsverktyg och hjälpmedel för utskrift som finns i operativsystemet.

I testet kontrolleras din förståelse för nätverksbegrepp, användning av e-post och vilka tjänster som finns tillgängliga i nätverk. Du ska kunna skicka och ta emot e-post med bifogade dokument/filer, vidarebefordra, kopiera, flytta och svara på e-post samt använda kalendern. Du ska också kunna utföra sökningar på Internet med ett webbläsningsprogram (eng. browser) och tillgängliga sökverktyg.

Modul 3 – Dokument

Skapa snygga och tydliga texdokument

 • Använda ordbehandlare  
 • Skapa dokument
 • Formattera
 • Objekt
 • Anpassa och skicka med e-post
 • Färdigställa

En detaljerad kursplan för dokumentmodulen som anger de specifika färdigheter och kunskaper som du kommer att lära dig och som du kommer att bli certifierad mot, kan laddas ner här.

Det här testas du på

Du ska kunna använda ett ordbehandlingsprogram och utföra de handgrepp som krävs för att skapa, formatera och avsluta ett dokument samt göra det klart för utskrift. Du ska ha kunskap om vissa mer avancerade funktioner inom ordbehandling, t ex tabeller, användning av figurer och bilder i dokument och import av objekt.

Du ska ha kunskap om vissa mer avancerade funktioner inom ordbehandling, t ex tabeller, användning av figurer och bilder i dokument och import av objekt.

Modul 4 – Kalkylark

Organisera och analysera data med hjälp av kalkylprogram

 • Använda applikationer
 • Celler 
 • Ark 
 • Formler och funktioner 
 • Formatering 
 • Diagram 
 • Färdigställa 

En detaljerad kursplan för kalkylarksmodulen som anger de specifika färdigheter och kunskaper som du kommer att lära dig och som du kommer att bli certifierad mot, kan laddas ner här.

Det här testas du på

Du ska behärska de funktioner i kalkylprogram som krävs för att skapa, formatera och använda kalkylblad. Du ska kunna utföra matematiska och logiska standardoperationer med grundläggande formler. Du ska också ha kunskap om vissa mer avancerade handgrepp som t ex importera objekt och skapa/redigera diagram.

Modul 5 – Presentation

Kommunicera information med hjälp av presentationsprogram

 • Använda applikationer
 • Skapa en presentation
 • Text
 • Diagram
 • Färdigställa

En detaljerad kursplan för presentationsmodulen som anger de specifika färdigheter och kunskaper som du kommer att lära dig och som du kommer att bli certifierad mot, kan laddas ner här.

Det här testas du på

Du ska kunna utföra enklare uppgifter, som t ex att skapa, formatera och framställa presentationer för utskrift och visning på skärm. Du ska också kunna utföra enklare handgrepp med grafik och diagram, samt använda olika bildspelseffekter.

Modul 6 –Arbeta i team

Verktyg och plattformar för effektivare teamarbete

The Teamwork module covers the main concepts and skills needed to work effectively in a team using collaborative tools and platforms.

Effective teamwork requires a group of people to work together to complete a shared goal. However, effective collaboration can be challenging without the appropriate collaborative tools and platforms or the skills to use them. These technologies make it possible for team members to communicate effectively with each other, plan and manage tasks, and store and share information and expertise, from one secure online location.

This module is suitable for any person who works in a team or is preparing to work in a team that uses collaborative tools to achieve their shared goals.

En detaljerad kursplan för teamworkmodulen som anger de specifika färdigheter och kunskaper som du kommer att lära dig och som du kommer att bli certifierad mot, kan laddas ner här.

Det här testas du på

Lärandemål

Successful candidates will be able to understand the key concepts related to the use of technologies to support teamwork. After passing this module, candidates will also be able to use appropriate collaborative tools and platforms to enhance team coordination and effectiveness, to communicate effectively with others and to store and share information and ideas. They will be able to:

 • understand the key concepts related to the use of collaborative tools and platforms
 • manage calendars and tasks to enhance team coordination and effectiveness
 • use appropriate collaborative tools to communicate through conversations, meetings and webinars
 • use appropriate collaborative tools to store and share information, generate ideas, and create outputs

Översikt modul

Introduktion Koncept, Plattformar för samverkan, Att använda, tillgång till support
Kalendrar och ärendehantering Kalendrar,  Applikationer för ärendehantering
Kommunikation Konversationer, chat-kanaler, Möten, Webinarier
Producera tillsammans Lagra och dela, Generera idéer, Skapa innehåll

Modul 7 –Cybersäkerhet

Develop the skills needed to protect data and information on computers, devices, and networks

The Cyber Security module covers the main skills and knowledge needed for the secure use of ICT in everyday settings, at home and at work.

For individuals and organisations, it is important to understand good practice in maintaining a secure network connection, using the internet safely and securely, and managing data and information. This module covers concepts around secure information and data, physical security, privacy, and identity theft.

As data and information are valuable, having the appropriate knowledge, skills, and awareness to protect them is beneficial in a wide range of job roles. The Cyber Security module helps workers and employers protect these crucial resources.

En detaljerad kursplan för cybersäkerhetsmodulen som anger de specifika färdigheter och kunskaper som du kommer att lära dig och som du kommer att bli certifierad mot, kan laddas ner här.

Det här testas du på

Lärandemål

Successful candidates will be able to apply good IT security principles to manage connections, devices, and data effectively and safely. After passing this module, candidates will feel confident keeping information and data secure. They will know how to reduce risk with good practice. They will be able to:

 • understand the key concepts of IT security
 • recognise good practice in protecting computers, devices, and networks
 • understand the types of risk that pose a threat to security
 • know how to use the internet and communication channels securely
 • recognise good practice in secure data management

Översikt modul

Koncept Hotbilder, Information som värdefull tillgång, Personlig säkerhet, Datasäkerhet och säkerhet på filnivå
Malware (skadlig kod) Definitioner och funktioner, Kategorier, Skydd mot skadlig kod
Säkerhet i nätverk Olika anslutningar till nätverk, Säkerhet i trådlösa nätverk, Behörigheter och kontroll av access
Säker på webben Webbsurfande, Sociala medier
Säker kommunikation E-post, Meddelandesystem, Säker datahantering, Säkerhetskopiering, Säker destruktion av data

Modul 8 –Dataskydd

Develop the skills needed to manage and process personal data in the context of GDPR.

The Data Protection module covers important knowledge relating to data protection concepts and principles, data subject rights, data protection policies and measures, and regulatory compliance.

With more and more activities and transactions going digital, a growing number of workers find themselves handling sensitive personal data. It is more important than ever that the people working with personal data have the skills to do so securely and legally.

The personal consequences for individuals of a breach of the security of their personal data can be substantial, as can be the legal and commercial consequences for organisations. An understanding of data protection concepts is increasingly valued by employers. This module is relevant for organisations inside and outside the European Union.

En detaljerad kursplan för dataskyddsmodulen som anger de specifika färdigheter och kunskaper som du kommer att lära dig och som du kommer att bli certifierad mot, kan laddas ner här.

Det här får du lära dig

Lärandemål

Successful candidates will be able to manage and process personal data in a manner compliant with relevant regulations. After passing this module, candidates will feel confident implementing a personal data policy, managing risks, facilitating requests, and reacting to breaches. They will be able to:

 • understand concepts relating to personal data and its protection
 • understand the background and scope of the European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR)
 • identify the rights of data subjects and the responsibilities of organisations
 • know how to implement a data protection policy that is compliant with regulations
 • know what to do in the event of a data breach.

Översikt modul

Koncept Personuppgifter, Krav på skydd av personuppgifter
GDPR Översikt, bakgrund och syfte, Omfattning
Principer Hantering av personuppgifter, Laglig grund för hantering
Individers rättigheter Uppfylla och informera om rättigheter, Utföra begäran om åtgärder
Implementation Dokumentation, policys och åtgärder
Regelefterlevnad Incidenthantering, Rapportering

Modul 9 –Arbeta på distans

Understand the main concepts and good practices needed to work effectively from any remote location

The Remote Work module covers the main concepts and good practices needed to work effectively from any remote location.

Being able to work effectively outside of the office is beneficial for both employee and organisation, and at times a necessity for business continuity. However, without the necessary skills, working remotely can be an ineffective and frustrating experience.

This module is suitable for any candidates who work remotely, or are preparing to work remotely. It covers the key concepts and good practices for working remotely, as well as the main types of tools that can be used to support remote work and the key considerations for using them effectively.

En detaljerad kursplan för distansarbetemodulen som anger de specifika färdigheter och kunskaper som du kommer att lära dig och som du kommer att bli certifierad mot, kan laddas ner här.

Det här får du lära dig

Lärandemål

Successful candidates will be able to understand the key concepts, benefits and challenges of working remotely. After passing this module, candidates will also be able to set up a remote working environment, be familiar with organisational policy, technology and security requirements, and be aware of the tools available to support remote work. They will be able to:

understand the key concepts, benefits and challenges of remote work
know how to self-manage and work effectively as a team in a remote environment
set up a remote working environment taking into consideration organisational policies, technology and security requirements
understand the main tools for supporting remote work and considerations for using them effectively

Översikt modul

Koncept Definitioner, Fördelar och utmaningar
Egen styrning  Arbeta på egen hand, Arbete i team
Strukturera Etablera policys, Tekniska lösningar,  Säkerhet
Verktyg Kommunikation, konversationer, Möten, Generera idéer, Skapa och dela innehåll, Kalendrar och ärendehantering