Vår integritetspolicy

För att vi ska kunna ge dig den fulla nyttan av de tjänster du har tillgång till hos oss, behöver vi lagra och bearbeta personuppgifter om dig.

Uppgifterna används med syfte och ändamål att administrera dina tjänster och informera dig i enlighet med de erbjudanden som ingår i kursprogrammen.

Om du vill avanmäla dig från att bli informerad, kan du göra det genom att kontakta oss på .

En rättelse eller komplettering av felaktiga personuppgifter handläggs så snabbt som möjligt. Kontakta oss på .

En begäran om registerutdrag och radering tar cirka en månad beroende på begäran, men vi försöker hantera ditt ärende så snabbt som möjligt. Du måste identifiera dig enligt våra rutiner för att vi ska kunna säkerställa din identitet. Kontakta oss på  så hjälper vi dig.

Digitala lyftet i Sverige AB hanterar personuppgifter på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt kraven i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Har du frågor och synpunkter på hanteringen av dina personuppgifter, kontakta oss gärna på .

Personuppgifter vi samlar in, lagrar och bearbetar

De personuppgifter vi efterfrågar inkluderar namn, personnummer, befattning, teknikområden, tillämpningsområden, hemadress, företagsadress, faktureringsadress, telefonnummer och e-postadresser. Personnummer behöver vi för att kunna autentisera kursdeltagare.

Uppgifterna samlas in när du registrerar dig eller skickar in en intresseanmälan, när du anmäler dig till en aktivitet eller när du kontaktar oss och begär att få information.

Uppgifterna används med följande syfte och ändamål i vår verksamhet för att:

  1. Registrera dig för en kurs
  2. Registrera dig som intresserad (du har skickat in en intresseanmälan)
  3. Registrera dig hos partner som tillhandahåller förmåner som ingår i beställd kurs, genomför bokade utbildningar eller tillhandahåller andra beställda tjänster
  4. Registrera dig som anmäld till en aktivitet
  5. Skriva ut namnbrickor och deltagarlistor vid aktiviteter
  6. Följa upp med dokumentationer och enkäter efter aktiviteter
  7. Informera dig om kommande aktiviteter och erbjudanden
  8. Förse dig med de förmåner som ingår i din kurs, som till exempel white papers, nyhetsbrev och rapporter

 

Vi använder även personuppgifter internt för statistiska ändamål och för att analysera och utveckla Digitala lyftet i Sverige AB:s verksamhet.

Alla som berörs har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas hos Digitala lyftet i Sverige AB och få uppgifter rättade eller raderade. En begäran om registerutdrag göras skriftligen till den verksamhet där personuppgifter har samlats in. Begäran måste vara skriftlig på papper som undertecknas och skickas med post, tillsammans med en kopia av körkort eller annan giltig legitimation. Kontakta gärna Digitala lyftet i Sverige AB på , för vägledning. Den verksamhet som tagit emot begäran återkommer inom maximalt tre månader med besked om vilka personuppgifter som finns registrerade.

Digitala lyftet informerar om aktiviteter och erbjudanden. De som vill avanmäla att bli informerade, kan göra det genom att kontakta Digitala lyftet i Sverige AB på .

Specifikt

Uppgifter som förmedlas över internet kan aldrig vara garanterat skyddade. Digitala lyftet i Sverige AB:s verksamheter kan därför inte ta  ansvar för sekretessbrott när internet används.

Digitala lyftet använder cookies på ett ansvarsfullt sätt för att registrera hur vår webbplats används. Användningen av cookies sker mot bakgrund av att användare konfigurerar som tillgång till internet efter dem. Cookies är små filer av information som sparas i besökarnas datorer.  Det möjliggör att identifiera återkommande användare, så att funktionaliteten kan anpassas individuellt. Cookies används inte för att komma åt personlig information eller för att utvärdera innehåll i filer.

Lagringen av cookies kan förhindras genom att göra en lämplig inställning i de webbläsare som används. Om cookies blockeras begränsas också funktionaliteten på Digitala lyftets webbplats.

Denna integritetspolicy endast gäller Digitala lyftet i Sverige AB:s webbplats. För att ge en ökad service innehåller vår webbplats länkar till andra webbplatser som inte kontrolleras av oss. Digitala lyftet i Sverige AB tar inget ansvar för de integritetspolicys som andra webbplatser tillämpar.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter


Digitala lyftet i Sverige ABs uppgifter om hur vi behandlar dina personuppgifter och de cookies vår webbplats använder