Hur vi behandlar
personuppgifter

För att vi ska kunna ge dig den fulla nyttan av de tjänster du har tillgång till hos oss, behöver vi lagra och bearbeta personuppgifter om dig.

Syften

Uppgifterna används med syfte och ändamål att administrera dina tjänster och informera dig i enlighet med våra erbjudanden.

Om du vill avanmäla dig från att bli informerad, kan du göra det genom att kontakta oss på .

En rättelse eller komplettering av felaktiga personuppgifter handläggs så snabbt som möjligt. Kontakta oss på .

En begäran om registerutdrag och radering tar cirka en månad beroende på begäran, men vi försöker hantera ditt ärende så snabbt som möjligt. Du måste identifiera dig enligt våra rutiner för att vi ska kunna säkerställa din identitet. Kontakta oss på  så hjälper vi dig.

Digitala lyftet i Sverige AB hanterar personuppgifter på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt kraven i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Har du frågor och synpunkter på hanteringen av dina personuppgifter, kontakta oss gärna på .

Personuppgifter vi samlar in, lagrar och bearbetar

De personuppgifter vi efterfrågar inkluderar namn, personnummer, befattning, teknikområden, tillämpningsområden, hemadress, företagsadress, faktureringsadress, telefonnummer och e-postadresser. Personnummer behöver vi för att kunna autentisera kursdeltagare.

Uppgifterna samlas in när du registrerar dig eller skickar in en intresseanmälan, när du anmäler dig till en aktivitet eller när du kontaktar oss och begär att få information.

Uppgifterna används med följande syfte och ändamål i vår verksamhet för att:

 1. Registrera dig för en kurs
 2. Registrera dig som intresserad (du har skickat in en intresseanmälan)
 3. Registrera dig hos partner som tillhandahåller förmåner som ingår i beställd kurs, genomför bokade utbildningar eller tillhandahåller andra beställda tjänster
 4. Registrera dig som anmäld till en aktivitet
 5. Skriva ut namnbrickor och deltagarlistor vid aktiviteter
 6. Följa upp med dokumentationer och enkäter efter aktiviteter
 7. Informera dig om kommande aktiviteter och erbjudanden
 8. Förse dig med de förmåner som ingår i din kurs, som till exempel white papers, nyhetsbrev och rapporter

 

Vi använder även personuppgifter internt för statistiska ändamål och för att analysera och utveckla Digitala lyftet i Sverige AB:s verksamhet.

Kommunikation från partner

Vi delar personuppgifter med partner som genomför utbildningar du anmält dig till eller som tillhandahåller andra tjänster som du har beställt där personuppgifter behövs för att kunna leverera.

Därutöver delar vi inte dina personuppgifter med tredje part. Däremot kan erbjudanden från tillfälliga samarbetspartner finnas med i kommunikation från oss, för till exempel white papers, nyhetsbrev och rapporter.

Bilder och videor

Många av våra aktiviteter foto- och videodokumenteras, samt direktsänds med video och ljud. Detta för att göra våra erbjudanden tillgängliga för så många som möjligt. Vi publicerar också fotografier och videos i våra kanaler i syfte att informera om vår verksamhet. Det innebär att bilder där du finns med kan förekomma.

Se vidare vår integritetspolicy.

Vi lagrar dina personuppgifter tills du begär att de ska raderas. Om det finns legala krav på att spara personuppgifter, till exempel lagstadgade bokföringsregler, raderar vi uppgifterna först när kraven medger.

De som har tillgång till dina personuppgifter inom Digitala lyftet i Sverige AB är administrativa resurser i funktionerna för ekonomi, kommunikation och service.

Dina rättigheter som registrerad hos Digitala lyftet i Sverige AB

Du har rätt att:

 • Kostnadsfritt begära ett registerutdrag med de personuppgifter vi har om dig
 • Få felaktiga uppgifter rättade eller borttagna
 • Få information om på vilka rättsliga grunder vi lagrar personuppgifter om dig, hur länge vi kommer att lagra dina uppgifter, vem som har tillgång till uppgifterna och att få dina uppgifter hos oss raderade om det saknas rättsliga grunder för att lagra dem
 • Återkalla ditt samtycke och begära att vi raderar dina personuppgifter
 • Bli informerad vid insamlingstillfället om vi avser att behandla dina personuppgifter på andra sätt än vad som angivits ovan

Digitala lyftet i Sverige ABs uppgifter om de cookies vår webbplats använder och vår integritetspolicy