Vi lyfter den
digitala
kompetensen
i Sverige

Kontakta oss

Vad vill du utveckla idag?

Digitala lyftet

Digitala lyftet är ett samhällsinriktat initiativ från Dataföreningen med målet att öka den digitala förmågan i svenska företag och organisationer samt förstärka kompetensförsörjningen i IT- och techbranscher. Det gör vi genom att samla verktyg och metoder som verksamheter i Sverige behöver för att vidareutveckla sina medarbetare.

Konsekvenserna av en otillräcklig digital mognad kan vara ödesdigra. Detsamma gäller bristande resurser för att utveckla digitala värdeerbjudanden. Ökat värdeskapande uteblir när din organisation inte klarar att ta emot nya digitala lösningar. Och än mindre när du inte klarar att utveckla och underhålla digitala lösningar.

För att veta vilka insatser du behöver göra för att lyfta din organisation, behöver du utreda var medarbetarna befinner sig i dag. Och när insatserna är genomförda behöver du kunna mäta resultatet. Om du har medarbetare som vill byta karriär till att aktivt delta i verksamhetens digitalisering, behöver du kunna utvärdera deras förmåga. Då blir det enklare att göra de satsningar som ger maximal effekt. Det som mäts blir gjort.

Digitala lyftet riktar sig också till individer som vill karriärskifta till roller inom IT- och techbranschen eller som vill öka sin förmåga att använda digitala verktyg och tjänster.


Vill du veta mer?

Lyft din organisation digitalt & öka värdeskapandet

Vill du veta mer om Digitala lyftet? Om hur du kan kartlägga din organisations digitala kompetens? Eller hur du kan få tag i fler utvecklare? Du vill kanske bli en partner inom vårt initiativ och bidra till att lyfta Sveriges digitala mognad.
Välkommen att höra av dig.

Christer Berg
vd, Digitala lyftet


Vill du veta mer?

Lyft din organisation digitalt & öka värdeskapandet

Vill du veta mer om Digitala lyftet? Om hur du kan kartlägga din organisations digitala kompetens? Eller hur du kan få tag i fler utvecklare? Du vill kanske bli en partner inom vårt initiativ och bidra till att lyfta Sveriges digitala mognad.
Välkommen att höra av dig.

Christer Berg
vd, Digitala lyftet