Datakörkortet ICDL
Certifiera digital kompetens

Kontakta oss

Datakörkortet ICDL
Certifiera digital kompetens

Kontakta oss

Datakörkortet ICDL

Datakörkortet

Bevis på digital förmåga

Datakörkortet har funnits sedan 1996 och är ett etablerat bevis på digital kompetens och förmåga. Initiativet startade i Sverige och Finland och idag finns Datakörkortet i över 100 länder runt om i världen. Sedan starten har över 70 miljoner tester genomförts. Datakörkortet ICDL, även kallat Datakörkortet 2.0, förvaltas och vidareutvecklas av ICDL Foundation i Irland, med dataföreningarna i Europa som delägare.

Vi lanserar en ny generation Datakörkort

Dataföreningen och Digitala lyftet återlanserar nu Datakörkortet ICDL, eller 2.0 som vi också kallar det, nu med ett uppdaterat och utökat innehåll. Idag finns både diagnostiska tester och certifieringstester för medarbetare, IT-professionella, verksamhetsledare och studenter. I Sverige erbjuder vi i nuläget testerna för medarbetare på svenska och testerna för IT-professionella, verksamhetsledare på engelska. Testerna matchar EU-standarden DigComp 2.2 och är enligt UNESCO det bästa mätverktyget för DigComp.

 

Varför ett datakörkort?

Vi har haft 50 år av investeringar i digital teknik och digitaliseringar, samtidigt som vi haft 50 år av i stort sett uteblivna investeringar i medarbetares digitala förmåga. Det har lett till bristande självförtroenden, rädslor för förändringar och uteblivna effektmål i satsningar på digitalisering. Medarbetare kan ha svårt att förstå konsekvenser av interaktioner med automatiserade flöden, att improvisera när problem uppstår eller bedöma säkerhetsrisker.

Ofta leder skillnader i mognad inom en organisation till friktion och ökade kostnader. Problem som kan övervinnas genom att satsa på humankapitalet.

“… in the near future, 90% of jobs — in careers such as engineering, accountancy, nursing, medicine, art, architecture, and many more — will require some degree of digital skills.”

Andrus Ansip, European Commission Vice President for Digital Single Market

Datakörkortet ICDL

Certifiera din digitala kompetens

Datakörkortet ICDL är ett certifieringsprogram som hjälper medarbetare att bygga den digitala kompetens som krävs för att lyckas bättre i dagens ofta digitalt intensiva verksamheter.

Datakörkortet är till för dig som vill ha din egen eller dina medarbetares digitala kompetens fastställd och dokumenterad.

Att lyfta din kompetens och ta Datakörkortet ICDL leder till effektivare kommunikation, högre kvalitet på utfört arbete, bättre självförtroende och ökad motivation. Det kan också medföra minskat supportbehov, bättre utnyttjande av digitala tjänsters funktionalitet samt ökad produktivitet.


Moduler

Datakörkortet ICDL

Testpaketet för medarbetare består av tio moduler, åtta på svenska och två på engelska. De två första modulerna behandlar grundläggande datorkunskaper för att kunna använda datorer som ett arbetsredskap. De följande fyra modulerna täcker färdigheter inom Office-paket som är vanligt förekommande i arbetslivet (dokument, kalkylark och presentation). De återstående två modulerna testar den kompetens som krävs för att kunna använda digitalteknik på ett säkert och lagligt sätt. Som tillval finns tester på avancerad nivå för dokument, kalkylark (för arbetsledare eller ekonom) och presentation.

Alla moduler innehåller ett diagnostiskt test som kartlägger dina utbildningsbehov och därefter ett certifieringstest. När du klarat testerna, får du ett certifikat, ett Datakörkort, som ett bevis på din kompetens. Det i form av en digital badge på plattformen Accredible, som kan publiceras på sociala medier, eller ett stämplat diplom på papper.

Applikationer, grund

Applikationer, grund

Datorer och online, grund

Datorer och online, grund

Dokument

Dokument

Kalkylark

Kalkylark

Presentation

Presentation

Arbeta i team

Arbeta i team

Cybersäkerhet

Cybersäkerhet

Dataskydd

Dataskydd

Upplägg

Datakörkortet ICDL

 • 10 moduler för medarbetare
 • Diagnostiska tester för varje modul
 • Certifieringstester för varje modul, 4 försök på varje
 • Digital badge

Pris per kandidat: 2.450 kr exkl moms.

Diagnostiska tester genomförs på egen hand online. Certifieringstester online eller på plats, båda vid överenskommen tidpunkt med övervakning. Digitalt certifikat erhålls vid avklarat certifieringstest. För stämplat certifikat på papper tillkommer 150 kr exkl moms.

Upplägg

Datakörkortet ICDL

 • Samtliga 9 moduler för medarbetare
 • 3 diagnostiktester
 • 1 certifieringstest
 • Digital badge

 

Pris per kandidat: 2.450 kr exkl moms.

Testprocessen sker online med övervakning. Alternativt kan test ordnas på plats. Digitalt certifikat erhålls vid avklarat certifieringstest. För certifikat på papper tillkommer 150 kr exkl moms.

Så här lyfter du din organisation

Strategiskt kompetenslyft

För att veta vilka insatser du behöver göra för att lyfta din organisation, behöver du utreda var medarbetarna befinner sig i dag. Och när insatserna är genomförda behöver du kunna mäta resultatet. Då blir det enklare att göra de satsningar som ger maximal effekt. Digitala lyftet kan hjälpa dig att kartlägga, analysera, upphandla insatser och mäta resultaten. Det som mäts blir gjort.

Digitala lyftets process

Kartläggning och analys
Diagnostiska tester för att kartlägga och analysera av kompetensnivåer och gap.

Tydliga effektmål
Formulering av effektmål och KPI:er. Beslut om önskade förflyttningar. Specifikation av utbildningsinsatser.

Utbildningsinsatser
Upphandling av utbildningar, till exempel via partner till Digitala lyftet. Genomförs online eller på plats, individuellt eller i grupp.

Kunskapstester och certifieringar
Datakörkortet ICDL

Avstämning mot effektmål
Uppföljning av KPI:er med tillämpliga mätmetoder.

Offerter

Digitala lyftets process

 • Paketpris eller styckepris för moduler inom Datakörkortet ICDL
 • Offert steg 1-2: diagnostiska tester, analys och matchning av utbildningsinsatser
 • Offert steg 3-5: genomföra insatser, följa upp och utvärdera

Antal medarbetare, storlek på organisation, omfattning av insatser, effektmål

För offentliga verksamheter erbjuder vi också konsulttjänster för att införa DiMiOS, en metod för att ur ledningsperspektivet öka den digitala mognaden

Offerter

Digitala lyftets process

 • Styckpris per test för Datakörkortet ICDL
 • Offert steg 1 och 2: analys och matchning av utbildningsinsatser
 • Offert steg 3-5: genomföra insatser, följa upp och utvärdera

Antal medarbetare, storlek på organisation, omfattning av insatser, effektmål

För offentliga verksamheter erbjuder vi också konsulttjänster för att införa DiMiOS, en metod för att ur ledningsperspektivet öka den digitala mognaden.

 

Vill du komma igång?

Kontakta Christer Berg på 070-738 00 48 eller via formuläret nedan.