C#.NET
Lär dig mer, gör mer och nå högre

C#.NET
Lär dig mer, gör mer och nå högre

C# och .NET för Pythonutvecklare

C# och .NET för Python-utvecklare

En efterfrågad kombo

C# och .NET för Python-utvecklare är en femveckorskurs utformad för dig som redan har erfarenhet av programmering i Python och som nu vill förvärva kompetenser inom C# och webbutveckling med .NET.

Kursen kommer att ge dig en grundlig introduktion till språket C# och dess användning inom webbutveckling. Vidare kommer du att lära dig att arbeta med MS SQL Server och skapa ett API i .NET med en React-klient som front-end.

Python är det dominerande språket för utveckling av AI-tillämpningar och C# har stor spridning för utveckling av generella tillämpningar på Microsoft plattformar. I och med genombrottet för AI kommer därför efterfrågan på kompetens inom kombinationen av Python, C# och .NET att öka. Att komplettera kompetens inom Python och relaterade ramverk med .NET ger en bredare kompetensprofil för att möta efterfrågan på arbetsmarknaden.

Det här får du lära dig

Under denna femveckorsutbildning utvecklar du färdigheter i C# och .NET, kompletterande till din Python-kompetens. Du introduceras till C#, MS SQL Server, och skapar webbapplikationer med .NET och React. Denna kunskapsbreddning möter den ökande efterfrågan på kombinerad Python, C#, och .NET-expertis på arbetsmarknaden. Utbildningen inkluderar teori och praktiska övningar online, kräver inga förkunskaper i C# eller .NET, och bedöms genom projektarbeten.

Efter avslutad kurs har du en kompetens som är högt eftertraktad inom AI och webbutveckling. Din förmåga att navigera i både Python och C#-baserade miljöer, samt din praktiska erfarenhet från projektarbeten, ställer dig i en fördelaktig position på en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Det här får du lära dig

Under denna femveckorsutbildning utvecklar du färdigheter i C# och .NET, kompletterande till din Python-kompetens. Du introduceras till C#, MS SQL Server, och skapar webbapplikationer med .NET och React. Denna kunskapsbreddning möter den ökande efterfrågan på kombinerad Python, C#, och .NET-expertis på arbetsmarknaden. Utbildningen inkluderar teori och praktiska övningar online, kräver inga förkunskaper i C# eller .NET, och bedöms genom projektarbeten.

Efter avslutad kurs har du en kompetens som är högt eftertraktad inom AI och webbutveckling. Din förmåga att navigera i både Python och C#-baserade miljöer, samt din praktiska erfarenhet från projektarbeten, ställer dig i en fördelaktig position på en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Kursinnehåll

Fem veckors onlinekurs med praktiskt lärande

Kursen är helt online med start ungefär varannan månad med undantag från juli och augusti, vilket maximerar din flexibilitet. Den balanserar teoretiska sessioner med praktiska övningar via Microsoft Teams som LMS, vilket ger en gedigen hands-on-erfarenhet. Upplägget är anpassat för att du ska kunna arbeta parallellt med studierna, där tiden för kursuppgifterna kan planeras in som utbildningspass under och utanför arbetstid.

Du kommer att bedömas utifrån projekten som du ska genomföra under kursen, vilket förbereder dig för verkliga utmaningar i arbetslivet. Efter avslutat kurs med godkända resultat erhålls ett diplom.

Kursen leds av Ernst Rás, en uppskattad utbildare med över 17 års erfarenhet inom programvaruutveckling och testning, samt tekniker på hårdvarunivå. Med sin breda kunskap inom Java, JavaScript, Python, SQL, React, C# och .NET, har Ernst framgångsrikt undervisat på yrkeshögskolor och distanskurser. Denna expertis garanterar att du får de mest relevanta och uppdaterade kunskaperna, samtidigt som du får stöd och vägledning genom hela kursen.

Kursen sträcker sig över fem veckor med en veckovis uppdelning av ämnen:

Vecka 1: Introduktion till C# – 
Den första veckan kommer du att bekanta dig med språket C#. Vi kommer att fokusera på likheter och skillnader mellan C# och Python, vilket gör övergången smidigare för dig med tidigare programmeringserfarenhet. Vi kommer också att utforska grundläggande koncept som datatyper, variabler, loopar och villkorssatser.

Vecka 2: Introduktion till MS SQL Server –Under vecka två kommer vi att introducera dig till hanteringen av databaser med MS SQL Server. Vi kommer att utforska SQL-språket och lära oss att designa, skapa och manipulera databaser. Denna kunskap kommer att vara grundläggande för att skapa dynamiska webbapplikationer.

Vecka 3-5: Skapa ett API i .NET med React-klient (frontend) – Vecka tre till fem kommer att fokusera på webbutveckling med .NET. Du kommer att lära sig att skapa ett API med .NET och bygga en React-klient som används som front-endgränssnitt. Denna del av kursen kommer att inkludera ämnen som:

  • ASP.NET Core: Grunderna i att skapa en webb-API med ASP.NET Core.
  • React.js: Skapa användarvänliga gränssnitt med React.js och använda det för att interagera med API:et.

Kursstarter 2024

MAJ
2024-05-06 – 2024-06-07

SEP
2024-09-02 – 2024-10-04

OKT
2024-10-07 – 2024-11-08

NOV
2024-11-04 – 2024-12-06 

DEC
2024-12-02 – 2025-01-10

Kursupplägg

C# och .NET för Python-utvecklare

  • 5 veckor kalendertid
  • Distans online
  • Kursen ges på svenska
  • Kursstart varannan månad
  • Diplom efter godkänd kurs

En ny omgång av kursen startas ungefär varannan månad, med undantag för juli och augusti. Kursen genomförs online, med både teoretiska sessioner och praktiska övningar för att ge dig hands-on-erfarenhet. Microsoft Teams används som LMS. Du kommer att bedömas utifrån projekten som du ska genomföra under kursen. Vid godkända resultat efter kursens slut, erhåller deltagaren ett diplom.

Förkunskaper: För att dra full nytta av kursen bör du ha grundläggande kunskaper i programmering och en förståelse för Python. Ingen tidigare erfarenhet av C# eller .NET krävs.

Kursavgift: 19.500 kr exkl moms (24.375 inkl moms)
För studenter som genomgått utbildningen Diploma in Full Stack Software Development (Code institute) är kursavgiften 16.500 kr exkl moms (20.625 inkl moms). Se allmänna villkor.

Det finns möjlighet att dela upp kursavgiften i delbetalningar om 12 eller 24 månader.