Upskill
När du vill ta din karriär vidare

Kontakta oss

Upskill
När du vill ta din karriär vidare

Kontakta oss

Certifierad Lead Developer I Certifierad Data Scientist

Certifierad Lead Developer

En karriärväg för utvecklare

Har du jobbat som systemutvecklare några år och känner att du vill ta ett större ansvar utan att behöva lämna praktisk programmering bakom dig? Då är Certifierad Lead Developer kursen för dig.
Certifierad Lead Developer vänder sig till dig som vill bredda dina tekniska kunskaper och samtidigt utveckla dig inom kommunikation, ledarskap och metod.

Utbildningsanordnare är Dataföreningen Kompetens.

Det här får du lära dig

Utbildningen Certifierad Lead Developer är skapad för att ta din karriär som utvecklare till nästa nivå genom att integrera ledarskapsfärdigheter, kommunikationsstrategier och avancerad teknisk kunskap med din befintliga programmeringsexpertis. Genom ett balanserat program som inkluderar både teori och praktik, samt individuella och gruppbaserade övningar, kommer du att utvecklas inom områden som gruppdynamik, coachande ledarskap, presentationsteknik, och effektiva möten. Dessutom kommer du att fördjupa dig i specifika tekniska ämnen såsom design thinking, agila metoder, utvecklartester, tillgänglig kodning, användarupplevelse (UX), applikationssäkerhet, samt kontinuerlig integration, leverans och utveckling (CI/CD).

Efter avslutad utbildning kommer du att kunna tillämpa ett coachande ledarskap för att effektivt leda och utveckla ditt team, effektivisera arbetsflöden genom agila metoder, samt optimera produktutvecklingsprocesser med en djupare förståelse för UX och applikationssäkerhet. Du kommer även att vara utrustad med avancerade verktyg för kommunikation och problemlösning, vilket gör att du kan ta itu med utmaningar på ett strategiskt och metodiskt sätt. Denna utbildning ger dig de färdigheter som krävs för att framgångsrikt navigera i rollen som Lead Developer eller Teamledare, med en stark grund i både ledarskap och teknisk expertis.

Det här får du lära dig

Efter utbildningen har du de kunskaper som krävs för att kunna jobba effektivt med systemutveckling. I det ingår att på ett effektivt sätt kunna kommunicera både med andra utvecklare samt beställare och slutanvändare.
Utbildningens fokus ligger på hur du skapar ett fungerande utvecklingsteam genom ett coachande förhållningssätt. Du lär dig även genomföra workshops och möten effektivt samt hur du ställer krav på exempelvis projektledare och chefer på bästa sätt.

Du får en lead developers perspektiv på systemutveckling och allt däromkring. Efter utbildningen har du byggt på dina kunskaper inom systemutveckling samt tränat dig i effektiva arbetssätt och att coacha samt leda andra systemutvecklares arbete.

Du får förståelse för andra roller och inser vikten av kommunikation samtidigt som du förstår vikten av att ta ansvar för arkitektur och design av en applikation samt att leverera denna i tid och med hög kvalitet.

Kursupplägg

Certifierad Lead Developer

  • 8 dagar - uppdelat på fyra tillfällen
  • Distans eller på plats
  • Certifiering enligt DFK-CLD

Utbildningen består av fyra avsnitt om två dagar, totalt åtta kursdagar under cirka fyra månader. Mellan avsnitten görs egen inläsning samt hemarbete. Räkna med cirka sex dagar utöver kursdagarna för hemuppgifter. Vi varvar praktiskt med teoretiskt innehåll samt grupparbeten med föreläsningar. Utbildningen avslutas med en presentation där du får redovisa din hemuppgift.

Förkunskaper: Några års erfarenhet som utvecklare. Det finns dock inget krav på att man ska kunna något speciellt programmeringsspråk – allt material kommer vara på en plattforms- och språkoberoende nivå.

Kursavgift: 64 950 kr exkl. moms

”Mycket bra och krävande kurs, bra blanding av mjuka ämnen och tekniska ämnen.”

Jimi Wahlström

”Man ska gå utbildningen om man vill ta näst steg i sin karriär och vill lära sig om ledaskap som utvecklare då är denna kurs väldigt bra. Det ger en omfattande syn på vad rollen LD innebär.”

Reiko Watanabe

”Jag har mognat mer som utvecklare i form av kommunikation med teammedlemmar och kollegor.”

Adam Deblén

Certifierad Data Scientist

För Data Scientists av Data Scientists

Vill du fördjupa dina kunskaper inom programmering och ta dina analytiska färdigheter till nästa nivå? Programmet Certifierad Data Scientist är designat med just dig i åtanke. Detta program är för dig som redan har en grundläggande förståelse för dataanalys genom att ha gått kursen Data Science for Business, men nu vill fördjupa dig i de mer avancerade aspekterna av AI och data science. Det är en unik möjlighet att inte bara bredda din tekniska expertis utan också att förbättra din förmåga att omsätta komplext data till strategisk insikt och presentera dina analyser på ett sätt som engagerar olika målgrupper.

Utbildningsanordnare är Dataföreningen Kompetens.

Det här får du lära dig

Utbildningen innehåller en genomtänkt kombination av teoretiska föreläsningar och hands-on övningar designade för att ge deltagarna en robust förståelse för data science och dess tillämpningar. Genom att fokusera på både grundläggande och avancerade tekniker inom programmering, visualisering, maskininlärning och databehandling, erbjuder utbildningen en holistisk bild av vad det innebär att arbeta som en Data Scientist. Deltagarna kommer att få tillgång till aktuella verktyg och plattformar, lära sig att hantera och analysera stora datamängder, samt att utveckla och implementera maskininlärningsmodeller. Utbildningen täcker även kritiska kompetenser såsom att skapa effektiva visualiseringar för att kommunicera insikter och att använda API:er och databasmodellering för att integrera och manipulera datakällor. En betydande del av kursen ägnas åt praktisk erfarenhet genom fallstudier, vilket ger deltagarna möjlighet att tillämpa sina kunskaper på verkliga problem och projekt, samt att förbereda och presentera sina resultat på ett professionellt sätt.

Efter avslutad utbildning kommer du kunna använda en omfattande uppsättning data science-verktyg och tekniker för att dra nytta av data på ett sätt som kan transformera affärsstrategier och beslutsfattande. Du kommer att ha färdigheterna att extrahera, rengöra och förbereda data för analys, utveckla prediktiva modeller och använda maskininlärning för att lösa komplexa problem. Dessutom kommer du att kunna skapa kraftfulla data visualiseringar som tydligt kommunicerar dina analyser och insikter till både tekniska och icke-tekniska publik. Med förmågan att kritiskt utvärdera och förbättra maskininlärningsmodellers prestanda, samt en djup förståelse för hur man effektivt hanterar och analyserar stora datamängder, kommer du att vara väl rustad för att ta itu med utmaningar i den snabbt föränderliga världen av data science. Som en certifierad Data Scientist kommer du att vara i en utmärkt position för att bidra till innovation och tillväxt inom en mängd olika sektorer, med förmågan att omsätta data till meningsfulla insikter och lösningar.

Det här får du lära dig

Utbildningen innehåller en genomtänkt kombination av teoretiska föreläsningar och hands-on övningar designade för att ge deltagarna en robust förståelse för data science och dess tillämpningar. Genom att fokusera på både grundläggande och avancerade tekniker inom programmering, visualisering, maskininlärning och databehandling, erbjuder utbildningen en holistisk bild av vad det innebär att arbeta som en Data Scientist. Deltagarna kommer att få tillgång till aktuella verktyg och plattformar, lära sig att hantera och analysera stora datamängder, samt att utveckla och implementera maskininlärningsmodeller. Utbildningen täcker även kritiska kompetenser såsom att skapa effektiva visualiseringar för att kommunicera insikter och att använda API:er och databasmodellering för att integrera och manipulera datakällor. En betydande del av kursen ägnas åt praktisk erfarenhet genom fallstudier, vilket ger deltagarna möjlighet att tillämpa sina kunskaper på verkliga problem och projekt, samt att förbereda och presentera sina resultat på ett professionellt sätt.

Efter avslutad utbildning kommer du kunna använda en omfattande uppsättning Data Science-verktyg och tekniker för att dra nytta av data på ett sätt som kan transformera affärsstrategier och beslutsfattande. Du kommer att ha färdigheterna att extrahera, rengöra och förbereda data för analys, utveckla prediktiva modeller och använda maskininlärning för att lösa komplexa problem. Dessutom kommer du att kunna skapa kraftfulla data visualiseringar som tydligt kommunicerar dina analyser och insikter till både tekniska och icke-tekniska publik. Med förmågan att kritiskt utvärdera och förbättra maskininlärningsmodellers prestanda, samt en djup förståelse för hur man effektivt hanterar och analyserar stora datamängder, kommer du att vara väl rustad för att ta itu med utmaningar i den snabbt föränderliga världen av data science. Som en certifierad Data Scientist kommer du att vara i en utmärkt position för att bidra till innovation och tillväxt inom en mängd olika sektorer, med förmågan att omsätta data till meningsfulla insikter och lösningar.

Om kursen

Certifierad Data Scientist

  • 3-dagarskurs
  • Distans eller på plats
  • 1 certifieringsgrundande case
  • Certifiering enligt DFK-CDS

Vi skapar under utbildningen en attraktiv kompetensprofil för Data Scientists. Du som deltagare får verktyg i hur man på ett framgångsrikt sätt driver analytiska case och data science. Kursen är uppdelad på tre dagar som avslutas med ett case samt presentation.

Förkunskaper: För att kunna certifiera dig måste du genomgått Data Science for Business.

Kursavgift: 27.950 kr exkl. moms

”Vi är supernöjda med alla externa och interna talare som har ingått i programmet. Vi uppskattar också att kursen är så strukturerad att det varit väldigt tydligt att följa den röda tråden.”

”Jag har med hjälp av kursen lyft vår kunskap och fått en ökad förståelse för området. Det har också gett mig en bra helhetsbild över området med allt från hantering av olika datakällor till att presentera budskap.”

”Superbra och värdefull genomgång av processarbete. Har själv jobbat en hel del med processinventering men jag fick ändå behållning av genomgången."