Upskill
När du vill ta din karriär vidare

Kontakta oss

Upskill
När du vill ta din karriär vidare

Kontakta oss

Certifierad Lead Developer I Certifierad Data Scientist

Certifierad Lead Developer

En karriärväg för utvecklare

Har du jobbat som systemutvecklare några år och känner att du vill ta ett större ansvar utan att behöva lämna praktisk programmering bakom dig? Då är Certifierad Lead Developer kursen för dig.
Certifierad Lead Developer vänder sig till dig som vill bredda dina tekniska kunskaper och samtidigt utveckla dig inom kommunikation, ledarskap och metod.

Utbildningsanordnare är Dataföreningen Kompetens.

Det här får du lära dig

Efter utbildningen har du de kunskaper som krävs för att kunna jobba effektivt med systemutveckling. I det ingår att på ett effektivt sätt kunna kommunicera både med andra utvecklare samt beställare och slutanvändare.
Utbildningens fokus ligger på hur du skapar ett fungerande utvecklingsteam genom ett coachande förhållningssätt. Du lär dig även genomföra workshops och möten effektivt samt hur du ställer krav på exempelvis projektledare och chefer på bästa sätt.

Du får en lead developers perspektiv på systemutveckling och allt däromkring. Efter utbildningen har du byggt på dina kunskaper inom systemutveckling samt tränat dig i effektiva arbetssätt och att coacha samt leda andra systemutvecklares arbete.

Du får förståelse för andra roller och inser vikten av kommunikation samtidigt som du förstår vikten av att ta ansvar för arkitektur och design av en applikation samt att leverera denna i tid och med hög kvalitet.

Det här får du lära dig

Efter utbildningen har du de kunskaper som krävs för att kunna jobba effektivt med systemutveckling. I det ingår att på ett effektivt sätt kunna kommunicera både med andra utvecklare samt beställare och slutanvändare.
Utbildningens fokus ligger på hur du skapar ett fungerande utvecklingsteam genom ett coachande förhållningssätt. Du lär dig även genomföra workshops och möten effektivt samt hur du ställer krav på exempelvis projektledare och chefer på bästa sätt.

Du får en lead developers perspektiv på systemutveckling och allt däromkring. Efter utbildningen har du byggt på dina kunskaper inom systemutveckling samt tränat dig i effektiva arbetssätt och att coacha samt leda andra systemutvecklares arbete.

Du får förståelse för andra roller och inser vikten av kommunikation samtidigt som du förstår vikten av att ta ansvar för arkitektur och design av en applikation samt att leverera denna i tid och med hög kvalitet.

Kursupplägg

Certifierad Lead Developer

 • 8 dagar - uppdelat på fyra tillfällen
 • Distans eller på plats
 • Certifiering enligt DFK-CLD

Kursen består av fyra avsnitt om två dagar, totalt åtta kursdagar under cirka sex månader. Grupparbeten varvas med föreläsningar och hemuppgifter förekommer mellan varje avsnitt. Utbildningen avslutas med att varje deltagare redovisar en slutuppgift genom en presentation.

Kursavgift: 64 950 kr exkl. moms

”Mycket bra och krävande kurs, bra blanding av mjuka ämnen och tekniska ämnen.”

Jimi Wahlström

”Man ska gå utbildningen om man vill ta näst steg i sin karriär och vill lära sig om ledaskap som utvecklare då är denna kurs väldigt bra. Det ger en omfattande syn på vad rollen LD innebär.”

Reiko Watanabe

”Jag har mognat mer som utvecklare i form av kommunikation med teammedlemmar och kollegor.”

Adam Deblén

Certifierad Data Scientist

En utbildning för Data Scientists av Data Scientists

Vill du lära dig tolka data och omvandla den till affärsnytta?
Certifierad Data Scientist riktar sig till dig som har en passion för data och analys och är redo att ta steget in i världen kring AI och data science.
Under denna utbildning kommer du att få lära dig hur du översätter data till insikt samt hur du presenterar analysresultat på ett engagerande sätt för olika målgrupper. Du lär dig också programmera och får härigenom en mycket stor flexibilitet i ditt analytiska arbete.

Utbildningsanordnare är Dataföreningen Kompetens.

Det här får du lära dig

Utbildningen innehåller alla de verktyg en Certifierad Data Scientist behöver för att axla rollen som en proaktiv och central spelare i den egna organisationen. De huvudsakliga områden som täcks är explorativ analys, machine learning, deep learning, data engineering, visualisering och kommunikation. Du får med dig gedigna kunskaper i programmering vilket ger dig största flexibilitet i ditt fortsatta arbete. Utbildningen avslutas med ett certifierande case, som du arbetar med under hela utbildningen.

Efter avslutad utbildning kommer du kunna använda AI och Data Science för att hitta nya möjligheter,  applicera Machine Learning- och Deep Learning-metoder, programmera och därmed ha förmågan att analysera vilket data som helst, översätta data till insikt, visualisera och presentera dina resultat på ett trovärdigt sätt samt  utnyttja data och analys för innovation.

Det här får du lära dig

Utbildningen innehåller alla de verktyg en Certifierad Data Scientist behöver för att axla rollen som en proaktiv och central spelare i den egna organisationen. De huvudsakliga områden som täcks är explorativ analys, machine learning, deep learning, data engineering, visualisering och kommunikation. Du får med dig gedigna kunskaper i programmering vilket ger dig största flexibilitet i ditt fortsatta arbete. Utbildningen avslutas med ett certifierande case, som du arbetar med under hela utbildningen.

Efter avslutad utbildning kommer du kunna använda AI och Data Science för att hitta nya möjligheter,  applicera Machine Learning- och Deep Learning-metoder, programmera och därmed ha förmågan att analysera vilket data som helst, översätta data till insikt, visualisera och presentera dina resultat på ett trovärdigt sätt samt  utnyttja data och analys för innovation.

Kursupplägg

Certifierad Data Scientist

 • 14 dagar - uppdelat i 6 block
 • Distans eller på plats
 • 1 certifieringsgrundande case
 • Certifiering enligt DFK-CDS

Utbildningen är uppdelad i block om två till tre dagar, totalt 14 kursdagar under cirka åtta månader, med ett avslutande block för certifiering. Utbildningen kombinerar teori med praktiska övningar och målet är hela tiden att du efter avslutat avsnitt ska kunna gå till din arbetsplats och applicera dina nya kunskaper i praktiken. Under programmets gång kommer du att arbeta med ett certifieringsgrundande case.

Kursavgift: 109 500 kr exkl. moms

”Vi är supernöjda med alla externa och interna talare som har ingått i programmet. Vi uppskattar också att kursen är så strukturerad att det varit väldigt tydligt att följa den röda tråden.”

”Jag har med hjälp av kursen lyft vår kunskap och fått en ökad förståelse för området. Det har också gett mig en bra helhetsbild över området med allt från hantering av olika datakällor till att presentera budskap.”

”Superbra och värdefull genomgång av processarbete. Har själv jobbat en hel del med processinventering men jag fick ändå behållning av genomgången."


Front End Development

Färdigheter med ett syfte

Är du intresserad av att lära dig koda, designa hemsidor och programmera appar? Kursen Front End Development riktar sig till dig som jobbar och som vill komplettera sina tekniska kunskaper inom webbdesign. Under kursen kommer du att arbeta med tre av de största programmeringsspråken HTML, javascript och CSS. Kursen är praktiskt utformad. Redan från dag ett kommer du använda dig av dina nya kunskaper i egna projekt.

Utbildningen ges i samarbete med Code Institute.

Det här får du lära dig

Programmet Front End Development fokuserar på de mest populära programmeringsspråken inom frontendutveckling.

Grundläggande HTML

Hur du skapar strukturer, bygger upp innehållet på webbsidor med texter och lägger till länkar, bilder, videor och ljud.

Grundläggande CSS

Hur du formger webbsidor med hjälp av layoutelement som typsnitt, storlekar och färger. Hur du använder responsiva element i formgivningen.

Grundläggande JavaScript

Med imperativ programmering och grundläggande objektorientering lär du dig att använda JavaScript för att förbättra affärsprocesser.

Kursupplägg

Front End Development

 • 24 veckor - 167 timmar
 • Deltid - 100% distans
 • 2 projektarbeten
 • Diplom efter avklarad kurs

Utbildningen är flexibelt utformad så att du ska kunna kombinera studier med ditt arbetsliv. Undervisningen sker digitalt med möjlighet till att schemamässigt anpassa kursen utifrån dig. Som student online är du inte ensam. Du har tillgång till personligt studiestöd med handledare, lärare och coacher dygnet runt vardagar, samt även helger dagtid.Python Essentials

Färdigheter med ett syfte

Python är språket för alla som arbetar med att hantera, analysera och automatisera processer med hjälp av data. Kursen Python Essentials riktar sig till dig som vill få en betydande teknisk skicklighet för att förbättra din karriär. Det är särskilt relevant för dig som arbetar med data och i ett företag där data och automatisering är viktiga.

Utbildningen ges i samarbete med Code Institute.

Det här får du lära dig

Big data är livskraften för de flesta företag idag. Att förstå, hantera och optimera utdata från datakällor driver verksamheten. Python Essentials ger dig insikter och praktiska färdigheter i att distribuera data effektivt. Du kommer att lära dig hur du arbetar med databaser, bygger pipelines och automatiserar arbetsflöden som genererar starka affärsresultat.

Programmet Python Essentials fokuserar på de mest implementerade lösningarna med Python och tillämpningen av Python i en mängd olika affärs-, forsknings- och analytiska miljöer och en ger djupare insikt i dess funktion för att bygga backend och logik.

Kursen ger dig verktygen för att kunna utföra operationer med hjälp av datatyper och operatorer, förstå kontrollflödet med villkor och loopar, utföra input- och outputoperationer, dokumentera och strukturera kod, utföra felsökning och felhantering, utföra operationer med moduler och verktyg samt automatisera datacentrerade processer.

Kursupplägg

Python Essentials

 • 8 veckor - 72 timmar
 • Deltid - 100% distans
 • 1 projektarbete
 • Diplom efter avklarad kurs

Utbildningen är flexibelt utformad så att du ska kunna kombinera studier med ditt arbetsliv. Undervisningen sker digitalt med möjlighet till att schemamässigt anpassa kursen utifrån dig. Som student online är du inte ensam. Du har tillgång till personligt studiestöd med handledare, lärare och coacher dygnet runt vardagar, samt även helger dagtid.